Sessió II – Pla d’Acció Tutorial – PAT

En l’entrada anterior, Ser Tutor/a al S. XXI, ja vaig comentar sobre l’acció tutorial. En aquesta tractaré d’explicar una mica més que és un Pla d’Acció Tutorial, PAT a partir d’ara.

Al PAT es defineixen, programen, organitzen i desenvolupen les accions que es fan a l’acció tutorial i que estan dirigides a l’alumne i el grup classe. No és un document aïllat, és un document integrat en el PEC (Pla Educatiu del Centre), que recull el compromís de l’escola i que s’adapta a la realitat canviant dels alumnes.

Tutor

L’elaboració del PAT no és un treball individual, sinó que recull les opinions del alumnes i hi prenen part el claustre (prenent decisions), l’equip directiu (liderant la preparació), l’equip de coordinació i assessorament i l’equip de professorat – tutor/a (donant suport). I abans de la fase d’acció on desenvoluparem i concretarem les accions hi ha d’haver una fase de reflexió i una fase de planificació.

Abans de la fase de reflexió caldria una fase prèvia en que totes les parts que prenen part en l’elaboració comprenguin, discuteixin, comparteixin, i acceptin, unes línies generals. Tota la comunitat escolar ha d’estar d’acord, tots els professors – tutors han d’assumir el PAT. A la fase de planificació s’establiran els objectius que es volen aconseguir dins del marc del PEC i es programaran les tasques i activitats a realitzar i com les portarem a fi. La conclusió del PAT seria una fase d’acció on portéssim a la pràctica, dins l’activitat tutorial, tot allò que hem concretat en les fases anteriors. Per últim tot PAT hauria de tenir una fase d’avaluació en que s’examinés si s’han aconseguit els objectius previstos i, arribat el cas, corregir allò que no ha estat ben planificat.

El PAT ha de tenir un mínim, unes accions bàsiques a dur a terme: a l’inici de curs, durant el curs i al final del curs. I aquestes accions s’ha de fer amb la família, l’alumne/a i l’escola. En el cuadre adjunt, si voleu saber més de les accions bàsiques, trobareu una llista de les mateixes.

El PAT ha de ser un document viu, vull dir, hem de tenir present que durant el curs podem tenim temes puntuals que hem de ser capaços de resoldre. L’alumne/a, i el grup classe, també són vius i poden sorgir conflictes que s’hauran de tractar en el moment. A més, com a tutors/es, hem d’estar atents a les preocupacions del grup i detectar-les per tal de ser capaços de motivar-los per la seva solució.

En aquest punt hem fet l’activitat d’evaluació d’un PAT d’un centre. En aquest enllaç trobareu la mateixa.

Anuncios

One thought on “Sessió II – Pla d’Acció Tutorial – PAT

  1. Pingback: Activitats Màster de Formació del Professorat « Filosofía de Bolsillo

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s