Recursos TIC en l’ensenyament de la Filosofia

Tal i com he comentat en la primera entrada sobre Innovació i Recerca aquest primer post serà sobre un recorregut dels recursos TIC en l’ensenyament de la Filosofia. Tractaré algunes adreçes on adreçar-vos per trobar material. Grup Iref – Innovació i Recerca per a l’ensenyament de la Filosofia. En la pàgina web del Grup Iref … Sigue leyendo

Projectes d’Innovació en Filosofia

En aquesta nova entrada faré d’anomenar alguns dels projectes d’innovació en Filosofia actuals i no tan actuals. Tractaré de fer una petita descripció de dos i d’aportar alguns enllaços d’interès on poder trobar més informació i material. La proposta és fer un seguiment de temes com ara diàleg neosocràtic, l’Associació de Filosofia Pràctica de Catalunya, critical … Sigue leyendo

Recursos TIC propis

En aquesta última entrada he volgut fer una petita explicació de que representen per a mi les TIC aplicades a l’ensenyament i de dos dels recursos que utilitzo per pensar les TIC. Intentaré respondre a la pregunta Com puc començar? Bloc Indispensable poder tenir un bloc per poder comunicar-te amb els alumnes. En el meu cas … Sigue leyendo

El portafoli

Com que he parlat d’avaluació per portafoli en el post anterior, quan parlava sobre les activitats d’algunes de les assignatures del màster, i com que no tots els lectors seran els professors de les matèries, em veig una mica obligat a fer una petita descripció del que un portafoli és. Només, com he comentat, per tal … Sigue leyendo

Sessió I – Ser Tutor/a al segle XXI

Algunes de les qüestions que ens hem de plantejar quan parlem de tutoria i tutor son: Què és això de la tutoria? Quines són les funcions del tutor? Com és que un professor ha de fer de tutor? Per què haig de fer aquesta formació en el màster? Podem començar responent les dos últimes. Com és que … Sigue leyendo

Sessió II – Pla d’Acció Tutorial – PAT

En l’entrada anterior, Ser Tutor/a al S. XXI, ja vaig comentar sobre l’acció tutorial. En aquesta tractaré d’explicar una mica més que és un Pla d’Acció Tutorial, PAT a partir d’ara. Al PAT es defineixen, programen, organitzen i desenvolupen les accions que es fan a l’acció tutorial i que estan dirigides a l’alumne i el grup classe. No és un document aïllat, és … Sigue leyendo

Sessió III – La Comunicació

Les dificultats per comunicar-se són con-substancials al fet mateix de comunicar-se. En un esquema bàsic tindríem una estructura de la comunicació  tipus emissor codificant un missatge, per exemple a partir del llenguatge, i un receptor o destinatari que el descodifica. El que entengui o no el receptor dependrà de molt factors; de que l’emissor no … Sigue leyendo

Sessió IV – Educació Personalitzada

Si en l’anterior entrada us feia una presentació de les Intel.ligències Múltiples, en aquesta vull intentar fer-vos presentació de la importància que aquestes tenen tant pel que fa a l’educació personalitzada com pel que fa als estils d’aprenentatge. I és que si acceptem, i no dic que ho haguem de fer, que les intel.ligències són múltiples i no … Sigue leyendo